Responsive image

Perhetyö

Perhetyö on matalan kynnyksen palvelua. Se on palvelu, joka on sosiaalihuoltolain mukaista (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 18. pykälä), eikä vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Lastensuojelun asiakkaana oleva lapsi ja hänen perheensä ovat kuitenkin oikeutettuja saamaan sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä tai lastensuojelulain mukaista tehostettua perhetyötä.

Perhetyö on lapsen ja hänen perheensä kokonaisvaltaista, tavoitteellista ja pitkäjänteistä hyvinvoinnin tukemista perheessä. Perhetyö toteutetaan koko perheen kesken ja yksilötyönä lapsen/nuoren kanssa. Tarkoituksena on mm. perheen omien sisäisten voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen perheenjäsenten välillä. Perhetyöllä edistetään lapsiperheiden toimintakykyä ja lisätään perheen elämänhallintaa kokonaisvaltaisesti. Kun vanhemmat voivat hyvin, lapsi voi hyvin. Siksi yhtenä tavoitteena on tarjota lapsiperheille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa huolen herätessä tukea.

Perhetyötä tehdään ehkäisevänä tai korjaavana työnä yleisimmin sosiaalitoimen, neuvolan, päivähoidon tai koulun yhteydessä. Perhetyö tapahtuu yleensä lapsen/nuoren kotona.

Perhetyöntekijä:

Perhetyöntekijän velvollisuus on tehdä lastensuojeluilmoitus, jos hän saa tehtävää hoitaessaan tietää lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta tai nuoresta.

Työskentelyn kulku:

Perhetyöntekijät käyttävät työssään erilaisia menetelmiä, jotka määräytyvät asiakkaan tarpeesta ja perhetilanteesta. Yksi tärkeimmistä menetelmistä on kuitenkin keskustelu, jossa korostuu dialoginen kohtaaminen asiakasperheen kanssa. Perhetyöntekijän työote on ratkaisukeskeinen. Keskustelun lisäksi työskentelyssä käytetään erilaisia perhetilanteen kartoituslomakkeita, kortteja ja roolikarttoja, kuten vanhemmuuden ja parisuhteen roolikartat.

Vanhempia ohjataan perheen arjen asioissa, kuten lapsen ruokailu, nukkumaanmenot, säännöt, rajat, positiivisen kannustuksen merkitys, ulkoilu, leikki, yhdessä tekeminen, jne. Vanhempia ohjataan rakentavaan vuorovaikutukseen lapsen/lasten kanssa.

Katse tulevaisuuteen!

Perhetyöntekijä Oulussa:

Marja Huovinen
+ 358 45 617 7941
marja@sydanmaankoti.fi

Responsive image