Responsive image

Henkilökunta

SydänmaanKodissa tehdään työtä sydämellä. Meillä on vahva työntekijätiimi, joka on täynnä monipuolista ammatillista osaamista ja harrastuneisuutta. Henkilökuntamme on sitoutunutta ja pysyvää. Kiinnitämme huomiota henkilökunnan hyvinvointiin ja työssämme arvioimme säännöllisin väliajoin työtapojamme ja osaamistamme.

Henkilökuntamme koostuu lastensuojelun, mielenterveys- ja päihdetyön ja lastenpsykiatrian ammattilaisista, eri- ikäisistä miehistä ja naisista. Kaikilla työntekijöillä on vankkaa työkokemusta lastensuojelun sijaishuollossa työskentelystä. Osaaminen muodostuu työntekijöiden monialaisesta ammatillisesta koulutuksesta, erikoistumis- ja täydennyskoulutuksista sekä vahvasta työkokemuksesta. Erityislasten, mm. lievästi kehitysvammaisten, kanssa työskentelystä meillä on vahvaa erityisosaamista varsinkin työkokemuksen kautta.

Henkilökuntamme on hankkinut jatkokoulutusta eri osa-alueilta, painottuen lastenpsykiatrian ja perhetyön erityisosaamiseen.

  • toimintaterapia
  • sosiaalipedagoginen hevostoiminta
  • ratkaisukeskeinen eläinavusteinen valmennus
  • perhetyö
  • toimiva lapsi ja perhe -menetelmä
  • Kiikku -vauvaperhetyö
  • perhe- ja paripsykoterapia

 

building
 
building
 
building
 
Responsive image