Responsive image

Henkilökunta

 

SydänmaanKodissa tehdään työtä sydämellä. Meillä on vahva työntekijätiimi, joka on täynnä monipuolista ammatillista osaamista ja harrastuneisuutta. Henkilökuntamme on sitoutunutta ja pysyvää. Kiinnitämme huomiota henkilökunnan hyvinvointiin ja työssämme arvioimme säännöllisin väliajoin työtapojamme ja osaamistamme. Henkilökunnallamme on monipuolista koulutusta ja kannustamme lisäkoulutuksen hankkimiseen.

Henkilökuntamme koostuu eri-ikäisistä lastensuojelun, mielenterveys- ja päihdetyön ja terveydenhuollon ammattilaisista. Kaikilla työntekijöillä on vankkaa työkokemusta lastensuojelun sijaishuollossa työskentelystä. Osaaminen muodostuu työntekijöiden monialaisesta ammatillisesta koulutuksesta, erikoistumis- ja täydennyskoulutuksista sekä vahvasta työkokemuksesta. Erityislasten, esimerkiksi lievästi kehitysvammaisten, kanssa työskentelystä meillä on vahvaa erityisosaamista varsinkin työkokemuksen kautta.

Henkilökuntamme on hankkinut jatkokoulutusta eri osa-alueilta, painottuen lastenpsykiatrian ja perhetyön erityisosaamiseen. Henkilökuntammme osallistuu aktiivisesti erilaiseen ja monipuoliseen lisäkoulutukseen. Meillä on osaamista esimerkiksi: 

  • Nepsy- erityisosaaminen
  • Kuvakommunikaatio
  • Tukiviittomat
  • Traumaosaaminen
  • Tunnetaidot

 

building
 
building
 
building
 
Responsive image