Responsive image

Jälkihuolto

 

Jälkihuolto tarkoittaa sijaishuollon tai avohuollon sijoituksen päättymisen jälkeen tarjottavaa tukea. Jälkihuollon tarkoituksena on tukea kotiutumista tai itsenäistymistä auttamalla saavuttamaan riittävät valmiudet itsenäiseen arkeen ja aikuisuuteen, tasapainoista kasvua ja kehitystä itsenäiseksi aikuiseksi tuetaan koko prosessin aikana. Jälkihuollon tavoitteet laaditaan huomioiden ikä ja kehitystaso sekä suhde perheeseen, eri tilanteessa olevien asiakkaiden ja heidän perheidensä tuen tarpeet ovat erilaisia. Jälkihuolto voi sisältää monenlaisia tukitoimia.   

Jälkihuollosta voi lukea tarkemmin Lastensuojelun käsikirjasta

 

 

 

Responsive image